مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید علی
نام خانوادگی:حسینی ایمنی
نخصص ها:فقه و اصول ، حقوق

زندگی نامه

در سال 1368 وارد حوزه علمیه فیضیه مازندران در شهرستان بابل شدم در سال 1374 به حوزه علمیه قم آمدم، تاپایه دهم حوزه را در کتبی و شفاهی در سال 1379 امتحان دادم و قبول شدم و از آن سال تاکنون مشغول گذراندن درس خارج هستم. سال 1377در دانشگاه مفید قم پذیرفته شدم و سال 1381 در رشته حقوق در مقطع کارشناسی از آنجا فارغ التحصیل شدم و از همان سال با مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، در بخش ماهنامه ادبی اشارات، به عنوان سر دبیر این ماهنامه همکاری می کنم. در نشریات دیگر این مرکز هم مقاله داده ام که به چاپ رسیده است و اشعار و نوشنه های ادبی ام نیز به صورت پرا کنده، در نشریات مختلف کشور به چاپ می رسد.